تاریخچه شرکت

 

 این مجموعه در سال 1385 به طور غیر رسمی با نام توتال استیل 110 آغاز بکار کرد که در سال 1394 با ثبت شرکت به شماره ثبت 483369 و با نام پترو تجهیز انرژی فلات دور جدید فعالیتهای خود را از سر گرفت .